DISCLAIMER

Disclaimer website Heesen-ICA BV - 's-Hertogenbosch


  • Het onderstaande is van toepassing op de website www.heesen-ica.nl, een handelsnaam van DANLY Europe BV. Door de website te gebruiken, stem je in met deze disclaimer.
  • De op deze website getoonde informatie wordt door Heesen-ICA BV - 's-Hertogenbosch met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de website wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.
  • De informatie op de website wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Heesen-ICA BV - 's-Hertogenbosch behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.
  • Heesen-ICA BV - 's-Hertogenbosch sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

Eigendom


De website en alle onderdelen daarvan, zijn eigendom van Heesen-ICA BV - 's-Hertogenbosch. Het is niet toegestaan om de website of gedeelten daarvan te verveelvoudigen en/of openbaar te maken zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Heesen-ICA BV - 's-Hertogenbosch. Deze toestemming is ook benodigd voor persoonlijk, en niet commercieel gebruik.

Hyperlinks


Voor jouw gemak hebben wij op onze website hyperlinks opgenomen naar websites van derden. Graag maken wij je er op attent dat indien je deze websites bezoekt, de privacy policy van deze derde partijen, en niet die van Heesen-ICA BV - 's-Hertogenbosch, van toepassing is op de activiteiten die je op deze websites verricht en de informatie die je daar openbaar maakt.

Klachten, opmerkingen, inbreuk


Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden verwijzen wij je naar onze klantenservice.

Heesen-ICA BV 's-Hertogenbosch - Logo